Skip to main content
Perheryhmäkoti

Apua alaikäisille pakolaisnuorille

Perheryhmäkoti on tarkoitettu ilman huoltajaa Suomeen saapuneille oleskeluluvan saaneille alaikäisille pakolaisnuorille. Perheryhmäkotiin voidaan sijoittaa seitsemän nuorta. Nuoret asuvat perheryhmäkodissa kunnes täyttävät 18 vuotta.

Perheryhmäkoti tarjoaa turvallisen kodinomaisen ympäristön ja tukee pakolaisnuorten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Perheryhmäkodissa ohjataan nuorta hänen kasvaessaan kohti itsenäistä elämää. Perheryhmäkodin arki pyörii koulunkäynnin ympärillä ja nuoria ohjataan kunkin omien yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Perheryhmäkoti toimii tiiviissä yhteistyössä mm. VARHA:n Ulkomaalaistoimiston, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Turun kaupungin , kouluviranomaisten, opettajien sekä nuorten edustajien kanssa.

Perheryhmäkodin toiminta

Perheryhmäkoti on mukana lastensuojeluun ja kotoutumisen tukemiseen liittyvissä hankkeissa ja työryhmissä Turussa ja lähialueilla.

Alaikäisillä ilman huoltajaa Suomeen saapuneilla pakolaisilla on oikeus hakea perheenyhdistämistä. Huoli perheestä ja epävarmuus heidän elinolosuhteistaan on merkittävä syy asukkaiden ahdistukseen. Perheenyhdistäminen toteutuu harvoin, joten itsenäiseen elämiseen valmentautuminen on tärkeä osa perheryhmäkodin toimintaa.

Ota yhteyttä

Perheryhmäkoti 1
Lähijohtaja
Tatu Iisakkila
tatu.iisakkila@tuentu.fi
p. 050-309 7541

Perheryhmäkoti 2
Lähijohtaja
Ilpo Virtanen
ilpo.virtanen@tuentu.fi
p. 045 7885 1158