Lähisuhdeväkivaltatyö PILARI

Apua lähisuhdeväkivaltaan, turvallisuutta ihmissuhteisiin

Pilari tarjoaa yksilöllistä apua, kun perheessä on ollut lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Väkivaltaa ja sen vaikutuksia voi olla itse vaikea tunnistaa. Väkivaltakokemuksen käsittelyllä pyritään vahvistamaan asiakkaan elämänhallintaa ja lisäämään itseymmärrystä väkivallan loppumiseksi ja väkivaltakokemuksesta selviytymiseksi.

Pilari tarjoaa lähisuhteessaan väkivaltaa tai sen uhkaa

  • käyttäneille aikuisille ja lapsille tukea muutokseen ja väkivallan lopettamiseen auttamalla asiakasta löytämään väkivallattomia ongelmanratkaisukeinoja
  • kokeneille aikuisille ja lapsille tukea kokemuksen käsittelyyn ja keinoja turvallisuuden lisäämiseen
  • väkivallalle altistuneille lapsille mahdollisuuden työstää kokemuksiaan turvallisesti ikätasoon sopivin menetelmin ja lapsen omia rakentavia selviytymiskeinoja vahvistaen

Apua kriisitilanteissa

Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen hyvinvointiin perheen kriisitilanteessa. Lapset altistuvat väkivallalle, vaikkei se kohdistuisi suoraan heihin tai he eivät sitä näkisi. Lapsilähtöisen väkivaltatyön tavoitteena on vahvistaa lapsen tulemista kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi perheen kriisitilanteessa. Lapsen ääntä nostetaan esiin myös vanhemman kanssa työskenneltäessä, jotta perhetilanne lapsen näkökulmasta tulee aikuisen pohdintaan.

Mikäli asiakkaana on koko perhe, Pilari tarjoaa apua perheenjäsenille mahdollisimman samanaikaisesti yksilö-, pari- ja perhemuotoisesti. Perheenjäsenillä on omat työntekijät, jotka tekevät yhteistyötä työryhmänä perheen auttamiseksi. Työskentelyn tavoitteena on, että perhe löytäisi välineitä ristiriitojen käsittelyyn ja luottamusta niistä selviytymiseen. Työmenetelmät ovat ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä.

Poikkeusolojen aikana mahdollisuus myös sähköisiin tapaamisiin.

Ota yhteyttä

Lähijohtaja
Maarit Kangas
maarit.kangas@tuentu.fi
p. 050 4081 806

Lataa esitteet
Pilari (A5)Pilari (A4)Pilari - hjälp mot våld