Skip to main content
Lähisuhdeväkivaltatyö PILARI

Apua lähisuhdeväkivaltaan, turvallisuutta ihmissuhteisiin

Pilarista saa apua, jos lähisuhteissa on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa. Tilanne voi olla akuutti tai tapahtumista on voinut kulua aikaa, mutta tapahtumat vaikuttavat edelleen elämään.

Väkivaltaa ja sen vaikutuksia voi olla vaikea tunnistaa itse. Pilarin väkivaltatyöllä pyritään vahvistamaan elämänhallintaa ja lisäämään itseymmärrystä väkivallan loppumiseksi ja väkivaltakokemuksesta selviytymiseksi.

Pilari tarjoaa lähisuhteessaan väkivaltaa tai sen uhkaa

  • käyttäneille aikuisille ja lapsille tukea muutokseen ja lähisuhdeväkivallan lopettamiseen. Autamme asiakasta löytämään väkivallattomia ongelmanratkaisukeinoja.
  • kokeneille aikuisille ja lapsille tukea kokemuksen käsittelyyn ja keinoja turvallisuuden lisäämiseen
  • väkivallalle altistuneille lapsille mahdollisuuden työstää kokemuksiaan turvallisesti ikätasoon sopivin menetelmin ja lapsen omia rakentavia selviytymiskeinoja vahvistaen.

Apua kriisitilanteissa

Pilariin voi tulla yksin, kumppanin tai koko perheen kanssa.

Mikäli asiakkaana on koko perhe, Pilari tarjoaa apua perheenjäsenille mahdollisimman samanaikaisesti yksilö-, pari- ja perhemuotoisesti. Perheenjäsenillä on omat työntekijät, jotka tekevät yhteistyötä työryhmänä perheen auttamiseksi. Työskentelyn tavoitteena on, että perhe löytäisi välineitä ristiriitojen käsittelyyn ja luottamusta niistä selviytymiseen.

Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen hyvinvointiin perheen kriisitilanteessa. Lapset altistuvat lähisuhdeväkivallalle, vaikkei se kohdistuisi suoraan heihin tai he eivät näkisi lähisuhdeväkivaltaa. Lapsilähtöisen lähisuhdeväkivaltatyön tavoitteena on vahvistaa lapsen tulemista kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi perheen kriisitilanteessa. Lapsen ääntä nostetaan esiin myös vanhemman kanssa työskenneltäessä, jotta perhetilanne lapsen näkökulmasta tulee aikuisen pohdintaan.

Toimimme koko Varsinais-Suomen alueella. Tapaamiset voidaan järjestää myös etäyhteyksin.

Soita tai laita viestiä meille, niin sovitaan tapaaminen.

Akuuteissa lähisuhdeväkivaltatilanteissa ota yhteyttä turvakotiimme tai nettiturvakotiin.

Ota yhteyttä

Lähijohtaja
Maarit Kangas
maarit.kangas@tuentu.fi
p. 050 4081 806

Mari Kankaanpää
kriisi- ja väkivaltatyöntekijä
p. 050 430 1181

Timo Aarnivala
kriisi- ja väkivaltatyöntekijä
p. 050 559 9018

Merja Ahlfors
kriisi- ja väkivaltatyöntekijä
p. 050 309 7606

Pekka Härkönen
kriisi- ja väkivaltatyöntekijä
p. 050 468 8277

Hjälp mot våld på svenska:
Jasmine Nyberg
kris- och våldsarbetare
p. 050 520 6731

Lataa esitteet
Pilari (A5)Pilari (A4)Pilari - hjälp mot våld