Skip to main content
Yhdistys

Turun ensi- ja turvakoti ry

Turun ensi- ja turvakoti ry on vuonna 1945 perustettu kansalaisjärjestö, jonka sääntömääräinen tehtävä on perhekeskeinen lastensuojelutyö. Yhdistyksen kolme asiantuntijuusaluetta ovat erityistason vauvatyö, kriisi- ja väkivaltatyö sekä eroauttaminen. Tarjoamme palveluja sekä ympärivuorokautisesti että avopalveluna.

Turun ensi- ja turvakoti ry:n alkuperäisenä tehtävänä oli tukea avioliiton ulkopuolella synnyttäviä äitejä tarjoamalla heille asumispalvelua ja sosiaalista tukea. Yhteiskunnan muutosten myötä palveluvalikoima on vuosikymmenten saatossa laajentunut vastaamaan aina kunkin aikakauden tarpeita.  Tiivis yhteistyö hyvinvointialueiden sekä lastensuojelujärjestöjen kanssa mahdollistaa työmme onnistumisen. Yhdistys kuuluu alueellisena jäsenyhdistyksenä Ensi- ja turvakotien liittoon.

Turun ensi- ja turvakoti ry:n toimintaa johtaa hallitus, johon kuluu puheenjohtaja ja 9 jäsentä. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa.

Hallituksen kokoonpano 2024: Lahti Mari, pj., Laurila Riku, varapj., Aalto Jarmo, Eklund Riitta, Haavisto Mika, Kauliomäki Kirsi, Parantainen Anu, Rantasuo Anna, Sainio Kaarina, Sundman Jyrki