Skip to main content
Yhdistys

Turun ensi- ja turvakoti ry

Turun ensi- ja turvakoti ry on vuonna 1945 perustettu kansalaisjärjestö, jonka sääntömääräinen tehtävä on perhekeskeinen lastensuojelutyö. Yhdistyksen kolme asiantuntijuusaluetta ovat vaativa vauvatyö, kriisi- ja väkivaltatyö sekä eroauttaminen. Tarjoamme palveluja sekä ympärivuorokautisesti että avopalveluna.

Yhdistys kuuluu alueellisena jäsenyhdistyksenä Ensi- ja turvakotien liittoon. Yhdistys on yli 75 toimintavuotensa aikana muodostunut moninaisia sosiaalipalveluja tuottavaksi yksiköksi. Yhdistys perustettiin v. 1945 tukemaan avioliiton ulkopuolella synnyttäviä äitejä tarjoamalla asumispalvelua ja sosiaalista tukea. Yhteiskunnan muutosten myötä palveluvalikoimaa on laajennettu vastaamaan kunkin aikakauden tarpeita.

Turun ensi- ja turvakoti ry:n toimintaa johtaa hallitus, johon kuluu puheenjohtaja ja 9 jäsentä. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa.

Hallituksen kokoonpano 2023

Lahti Mari, pj.
Grönroos Sari, varapj.
Aalto Jarmo
Eklund Riitta
Haavisto Mika
Kauliomäki Kirsi
Laurila Riku
Parantainen Anu
Rantasuo Anna
Sainio Kaarina

Tiivis yhteistyö kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä lastensuojelujärjestöjen kanssa mahdollistaa työmme onnistumisen.