Skip to main content

Etsimme määräaikaisia ohjaajia äitiys- ja vanhempainvapaan ajalle 13.9.–1.11.2022, tai kunnes sijaistettavat henkilöt palaavat takaisin töihin.

Yöohjaaja, Turun ensi- ja turvakoti ry

Ohjaaja vastaa kolmen yksikön (ensikoti, turvakoti ja perheryhmäkoti) toiminnasta ja turvallisuudesta yöaikaan.

Tehtäviisi kuuluvat muun muassa turvakotiin pyrkivien asiakkaiden arviointi, päätöksenteko ja vastaanotto, puhelinpäivystys 24 h (neuvonta ja palveluohjaus), lasten turvallisuuden varmistaminen ja tilanteiden arviointi, nuorten avustaminen tarvittaessa, vanhempien tukeminen ja auttaminen vauvan hoidossa sekä läsnäolo ja kriisityö akuuteissa asiakastilanteissa.

Odotamme sinulta sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkintoa tai entistä vastaavaa opistotason tutkintoa. Katsomme eduksesi lastensuojelun, lähisuhdeväkivallan, vauvatyön sekä kriisityön osaamisen.

Työaika sijoittuu klo 20.30-7.30 välille ja yöaika on jaksotyöajan mukaan 229,30 h / 6 viikkoa. Noudatamme työssämme AVAINTA ry:n työehtosopimusta. Työhön perehdyttämisestä, ohjauksesta ja työntekijän jaksamisesta huolehtivat lähiesimies ja muiden yksiköiden vastaavat yhteisesti.

Odotamme sinun esittävän hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastasi ennen työn aloittamista ja rikostaustan selvittämistä annetun lain mukaisen rikosrekisteriotteen (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Toimi täytetään 13.9.2021 tai sopimuksen mukaan.

Toimita hakemuksesi ansioluetteloineen sähköpostitse 22.8.2021 klo 16 mennessä lähijohtaja Tatu Iisakkilalle (tatu.iisakkila@tuentu.fi.) Haastatteluja voidaan tehdä jo hakuaikana.

Lisätietoja: arkisin klo 10–14 välillä, Tatu Iisakkila, p. 050 3097541.

Ohjaaja, Perheryhmäkoti, Turun ensi- ja turvakoti ry

Perheryhmäkodin ohjaajan tehtävänä on tarjota nuorelle turvallinen kodinomainen ympäristö ja tukea nuorta kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan sekä kasvussa kohti itsenäistä elämää.

Toivomme sinulta kykyä nuorten moninaisten elämäntilanteiden kohtaamiseen, koulunkäynnin ja harrastustoiminnan tukemiseen, itsenäistymistaitojen harjoitteluun sekä yhteistyöhön Turun kaupungin edustajan, ELY-keskuksen, kouluviranomaisten, opettajien ja nuorten edustajien kanssa. Etuna on myös sijaishuollon ja maahanmuuttajatyön työkokemus sekä kotouttamislainsäädännön tuntemus.

Odotamme sinulta sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan AMK-tutkinto tai entistä vastaavaa opistotason tai ammattikorkeakoulun tutkintoa.

Työssä noudatetaan yleistyöaikaa, joka sisältää aamu-, iltavuoroja sekä viikonlopputyötä. Työntekijöiden jaksamisesta pidämme huolta mm. säännöllisten työnohjausten ja koulutusten avulla.

Työssä noudatetaan AVAINTA Ry:n työehtosopimusta.

Odotamme sinun esittävän hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastasi ennen työn aloittamista ja rikostaustan selvittämistä annetun lain mukaisen rikosrekisteriotteen (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Toimi täytetään 13.9.2021 tai sopimuksen mukaan.

Toimita hakemuksesi ansioluetteloineen sähköpostitse 22.8.2021 klo 16 mennessä lähijohtaja Tatu Iisakkilalle (tatu.iisakkila@tuentu.fi.) Haastatteluja voidaan tehdä jo hakuaikana.

Lisätietoja: arkisin klo 10–14 välillä, Tatu Iisakkila, p. 050 3097541.