Skip to main content
Turun ensi- ja turvakoti ry:n uutiset

Turun ensi- ja turvakoti hakee turvakodin ohjaajaa

By 18.5.2018No Comments

Turun turvakoti tarjoaa ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ja suojaa lähisuhteessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille. Turvakodin ohjaajan tehtävänä on tukea asiakasta väkivallasta selviytymisessä ja pohtia asiakkaan kanssa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kriisitilanteeseen. Ohjaaja on myös asiakkaan tukena erilaisissa verkosto- tai viranomaistapaamisissa.

Haemme ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Turvakodin ohjaajalla tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä ja työkokemusta lähisuhdeväkivallan kriisityöstä. Kielitaito luetaan eduksi.

Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä. Työntekijöiden jaksamisesta pidämme huolta mm. säännöllisten työnohjausten ja koulutusten avulla. Työssä noudatetaan AVAINTA Ry:n työehtosopimusta.

Tehtävään valitun tulee esittää ennen työn aloittamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Turun turvakodin ohjaajan toimi täytetään 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse 8.6.2018 klo 16 mennessä kriisi- ja väkivaltatyön palvelupäällikkö Raimo Nurmiselle (raimo.nurminen@tuentu.fi). Haastattelut pidetään 20.6.2018 klo 9 – 13. Lisätietoja tehtävästä voi kysyä Raimo Nurmiselta, p. 050 466 5575 tai yksikön vastaavalta/ sosiaalityöntekijä Jaana Kinnuselta p. 046 923077 arkisin klo 8-16 välisenä aikana.