Skip to main content
Turun ensi- ja turvakoti ry:n uutiset

Turun ensikoti hakee ohjaajaa

By 3.3.2017No Comments

Turun ensi- ja turvakoti ry julistaa haettavaksi

Turun ensikodin ohjaajan toimen.

Toimi täytetään 15.5. alkaen tai sopimuksen mukaan.

Ensikotikuntoutus tarjoaa ympärivuorokautista, yksilöllistä ja vahvaa tukea sekä vauvaa odottaville että pienen vauvan/lapsen vanhemmuuteen tukea tarvitseville perheille. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, tukea äitiä ja isää kasvussa vanhemmuuteen, sekä tukea vauvalähtöistä arjenhallintaa.

Toimeen valittavalta edellytetään sosiaali- tai terveysalan AMK-tasoista tai entistä vastaavaa opistotasoista tutkintoa. Monipuolinen kokemus lastensuojelutyöstä, tehtävään soveltuva erityisosaaminen ja joustava työote katsotaan eduksi.  Arvostamme kokemusta vauvaperheiden kanssa työskentelystä, sekä osaamista liittyen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden havainnointiin.

Työ on 2-vuorotyötä ja sisältää säännöllistä viikonlopputyötä. Työntekijöiden jaksamisesta pidämme huolta mm. säännöllisten työnohjausten ja koulutusten avulla. Palkkaus on AVAINTA TES:n mukaan.

Valitun tulee ennen työn aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse 23.3.2017 klo 16 mennessä vaativan vauvatyön palvelupäällikkö Eija Järviölle (eija.jarvio@tuentu.fi).

Haastattelut pidetään 30.3.2017 klo 9 – 16.

Lisätietoja tehtävästä voi kysyä Eija Järviöltä, p. 050 4006100, ma 13.3. klo 13 – 15 ja ke 22.3.
klo 9 – 11.30.